Östersjön – ett hav a möjligheter
Presentation av Östersjöinitiativet – april 2023
 
 
Rotaryklubbar och Distrikt i länder runt om Östersjön arbetar på olika sätt med projekt och aktiviteter som syftar till att värna om Östersjön så att vi ska kunna ha nöje och nytta av den på ett tryggt sätt under flera generationer framöver.
 
Rotary International införde för något år sedan miljöskydd som ett fokusområde och därmed har frågor som berör Östersjön blivit ännu mer aktuella och relevanta för klubbarna i Östersjöområdet.
 
Klubbarna som samarbetade inför Tomteracet 2022 i Kalmar[1] beslutade att hälften av pengarna från Tomteracet skulle gå till flera Östersjöprojekt som tillsammans går under benämningen Östersjöinitiativet. Summan som tilldelades från Tomteracet blev 84 000 kr.
 
En arbetsgrupp formades med presidenterna från de berörda klubbarna samt ett antal sakkunniga
rotarianer som har expertis inom vatten- och miljöfrågor.
 
Arbetsgruppen har träffats ett antal gånger sedan oktober 2022 för att fastställa principer för arbetet och för att komma fram till en konkret och realistisk arbetsplan.
 
I november 2022 träffade arbetsgruppen representanter från Kalmar kommun, Länsstyrelsen och Region Kalmar län för att ta reda på vad dessa aktörer gör vad gäller Östersjön.
 
 Arbetsplanen formulerades under februari 2023 och det konkreta arbetet med olika projekt sattes
i gång under våren 2023.
 
Tanken är att bredda Östersjöinitiativet till att inkludera projekt som bedrivs av flera klubbar inom
distriktet – för detta krävs dock resonemang och förhandling om resurserna som olika klubbar satsar.
 
Arbetet med projekten som ingår i Östersjöinitiativet görs i samråd med BASRAN och i samarbete med flera aktörer/partners.
 
 
Mål för initiativet
Bidra till en friskare Östersjön.

 
Mindmap av identifierade problemområden
                       
 
Vår roll
Med våra aktiviteter ska vi bidra till bildning och höjd medvetenhet om ”vad kan jag göra” samt verka som ”blåslampa” och opinionsbildare.
 
 
[1] Borgholm RK, Kalmar RK och Öland Södra Satellit KRK, Kalmar Norra RK, Kalmar Slott RK och Mönsterås RK